Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

θέσεις ευθύνης σε περισσότερες γυναίκες;

Αριθμός Ψήφων:
11

Πρώτη ψήφος:
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011 08:28

Τελευταία Ψήφος:
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 10:46

θέσεις ευθύνης σε περισσότερες γυναίκες;

Hits Percent Graph
Ναι
8 72.7%
Όχι
3 27.3%