Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Νέες επενδύσεις 11.249.553,00€ στον Αναπτυξιακό Νόμο

Δέκα (10) επενδυτικές προτάσεις συνολικού κόστους 11.249.553,00€, εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (31/5/11), με την προεδρία της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα. Οι επιχειρήσεις που εντάχθηκαν αφορούν τομείς με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή της Ηπείρου και θα συμβάλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.