Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Εκταμιεύτηκαν κονδύλια ύψους 6 εκ. ευρώ ευρώ για την αποπληρωμή εκτελεσμένων έργων του «ΘΗΣΕΑ»

Σημαντική οικονομική τόνωση για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, τη βελτίωση των υφιστάμενων και των παρεχομένων υποδομών αλλά και για ολόκληρο τον εργοληπτικό κόσμο της Ηπείρου, αποτελεί η εκταμίευση κονδυλίων ύψους 5.113.818,15 ευρώ, που εξασφαλίστηκε για την αποπληρωμή εκτελεσμένων έργων στους ΟΤΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, τα οποία είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Θησέας».

Η απόφαση, με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 2011, του υπουργείου Εσωτερικών, αφορά την καταβολή οφειλών προς τους εργολήπτες, τους μελετητές και τους προμηθευτές για εκτέλεση δημοτικών και διαδημοτικών έργων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2010, που αντιστοιχούν σε 208 δράσεις έργων.
Επίσης, με άλλη απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, που υπογράφηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2011, εκταμιεύτηκαν κονδύλια ύψους 906.444,67 ευρώ για την αποπληρωμή εκτελεσμένων δημοσίων έργων, που είναι ενταγμένα στις οριζόντιες δράσεις του προγράμματος «Θησέας».
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μέσα στην κρίσιμη οικονομική κατάσταση που διέρχεται η χώρα, συνεχίζει να βρίσκεται καθημερινά σε μόνιμη επαφή με τα συναρμόδια υπουργεία και να προωθεί την όσο το δυνατό συντομότερη ολοκλήρωση της αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου για το πρόγραμμα «Θησέας», προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις στις Περιφέρειες ευθύνης της.