Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Χαιρετισμός Γ.Γ. στην Εκδήλωση του ΣΕΒΕ, του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος και του ICBS, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Εξαγωγές με Κέρδος»

Οι πρωτοφανείς συνθήκες οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, απαιτούν απ’ όλους μας, να πετύχουμε με αποτελεσματικότητα τους εθνικούς στόχους που έχουμε έγκαιρα θέσει για να κερδίσουμε όχι μόνο τη μάχη απέναντι στην οικονομική κρίση αλλά και το κρίσιμο στοίχημα της επόμενης μέρας για την Περιφερειακή οικονομία της χώρας μας.

Σε αυτή τη δύσβατη πορεία, η οικονομική ανάπτυξη, η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κυρίως η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η ενεργοποίηση του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου στον τομέα των εξαγωγών, αποτελούν τα εχέγγυα για τόνωση της ρευστότητας στην αγορά και ανάκαμψη της οικονομίας.

Μέσα στο νέο οικονομικό περιβάλλον που δημιουργείται με την παγκοσμιοποίηση των οικονομιών, η επιχειρηματική δραστηριότητα αποκτά ένα διασυνοριακό χαρακτήρα με σημαντικές εξαγωγικές ευκαιρίες, τις οποίες το επιχειρείν της Βορείου Ελλάδας, μπορεί και πρέπει να εκμεταλλευτεί, ώστε να καταστεί οικονομικός πρωταγωνιστής σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η Τουρκία παραμένει ένας από τους καλύτερους επιχειρηματικούς εταίρους μας και η συνεχώς αυξανόμενη κοινή οικονομική δραστηριότητα αποκτά ένα ολοένα αυξανόμενο διασυνοριακό χαρακτήρα, με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, παραμένει ο πολύτιμος συμπαραστάτης της κάθε επιχείρησης που θέλει να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία στο νέο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις επιχειρηματικές ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας βαθειά επίγνωση των οικονομικών οφελών που προσφέρει η ανάπτυξη της επιχειρηματικής εξωστρέφειας θα συνεχίσει να στηρίζει –όπως έκανε και μέσα από την αξιοποίηση των αρχών του Regional Marketing”- την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας στο εξωτερικό.

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τις Εργασίες της αποψινής Εκδήλωσης και με ενδιαφέρον θα αναμένω τα χρήσιμα συμπεράσματα που θα προκύψουν.