Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Κατασκευή τριών (3) Αιολικών Πάρκων στην Κοζάνη

Τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία τριών (3) Αιολικών Πάρκων στην περιοχή της Κοζάνης ενέκρινε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της τόσο για την αυξανόμενη στροφή των επενδυτών στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όσο και για την άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στα αιτήματα για τη δημιουργία αυτών των επενδύσεων.

Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία:

  • «Αιολικού Πάρκου ισχύος 12,0 ΜW», και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης) στη θέση «Ζυγάνα» του Δήμου Εορδαίας,
  • «Αιολικού Πάρκου ισχύος 12,0 ΜW και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης) στη θέση «Ράχη» του Δήμου Εορδαίας,
  • «Αιολικού Πάρκου ισχύος 18,0 ΜW» και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης) στη θέση «Αστραπή» του Δήμου Εορδαίας,

για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και πιο συγκεκριμένα της ηλιακής ενέργειας.

Φορέας υλοποίησης των έργων είναι η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΥΟ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Σκοπός των συγκεκριμένου έργων είναι η λειτουργία τους ως ανεξάρτητων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, και θα είναι διασυνδεδεμένες με το δίκτυο της ΔΕΗ, στο οποίο θα διοχετεύεται η παραγόμενη ενέργεια.