Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, απαιτεί από όλες και όλους μας να τιμήσουμε τον διαρκή αγώνα των γυναικών για εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης και ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα.

Μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να αποτιμήσουμε τις μάχες που δώσαμε αλλά και να σχεδιάσουμε τις επόμενες δράσεις μας, ώστε οι ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας να σηματοδοτήσουν την ισότιμη θέση της κάθε γυναίκας στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Με δεδομένο το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα κοινωνικό κράτος που θα καταπολεμά τις διακρίσεις, θα σέβεται τον πολίτη και ταυτόχρονα θα δίνει τη δυνατότητα της ίσης συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα, κοινή είναι η διαπίστωση, ότι δυστυχώς απέχουμε αρκετά από την ουσιαστική εμπέδωση της ισότητας, όπως αυτή ορίζεται στις θεμελιώδεις αρχές κάθε σύγχρονης κοινωνίας.

Ειδικά φέτος, όπου η ανασυγκρότηση του κράτους, η ανάταξη του αναπτυξιακού μοντέλου και η έξοδος της χώρας μας από την κρίση, αποτελούν τις μεγάλες εθνικές προτεραιότητες, η κάθε Ελληνίδα οφείλει να συνδράμει καθοριστικά στην πορεία επανεκκίνησης του τόπου. Γι’ αυτό και καμιά παραγωγική δύναμη δεν θα πρέπει να πάει χαμένη.

Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, μέσα από την άρση των εμποδίων που αποτρέπουν μέχρι σήμερα το δρόμο του γυναικείου δυναμισμού προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Έχουμε τη γνώση, έχουμε τις ιδέες, έχουμε το όραμα, διεκδικούμε τις ίσες ευκαιρίες, το σεβασμό στα δικαιώματά μας και την αναγνώριση του ρόλου μας, ώστε να συνδιαμορφώσουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, πιο παραγωγική, με φροντίδα και ανθρωπιά για τον κάθε πολίτη.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας, εκφράζω τα συγχαρητήρια μου στις γυναίκες της Αχαΐας για τον αγώνα που καθημερινά δίνουν για αξιοπρέπεια, σεβασμό και ίσες ευκαιρίες.