Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο να αναδείξει τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν από την αποδιάρθρωση του παγκόσμιου οικοσυστήματος και των κλιματικών αλλαγών και να απαιτήσει από όλους εμάς, τη συνδιαμόρφωση πολιτικών που θα εγγυηθούν άμεσες, πράσινες, φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο για τη χώρα μας, αποτελεί το αμέριστο κυβερνητικό ενδιαφέρον για την παγίωση μιας νέας περιβαλλοντικής αντίληψης, που διασφαλίζει την προστασία της βιοποικιλότητας, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης, στα οικοσυστήματα και την υγεία των πολιτών.

Ειδικότερα για την Αχαΐα, μας γεμίζει αισιοδοξία το γεγονός, ότι τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας αλλά και εκπόνησης ολοκληρωμένων πολιτικών στον τομέα του περιβάλλοντος αποτελούν μόνιμη και σταθερή επιλογή για τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής.

Για να αφήσουμε παρακαταθήκη τις γενιές που έρχονται, ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον και για να μπορούμε να πούμε, πως για την Αχαΐα, η κάθε ημέρα είναι Ημέρα Περιβάλλοντος, θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στον κοινό σκοπό της προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων και στη δημιουργία μιας νέας πράσινης σχέσης μεταξύ πολίτη και φύσης.

Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, ότι στη μεγάλη αυτή προσπάθεια για το περιβάλλον, τον πιο καθοριστικό ρόλο τον έχει ο καθένας από εμάς.