Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Να μπουν στη νέα νομοθετική ρύθμιση, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι κι επιχειρηματίες

Η ανοιχτή επιστολή της Δήμητρας Γεωργακοπούλου Μπάστα για την ανάγκη να συμπεριληφθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και επιχειρηματίες στη νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ως εξής:

"Η Αχαΐα συνεχίζοντας να μετρά τις πληγές της από τις συνέπειες της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης που θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τα θεμέλια της τοπικής μας οικονομίας αλλά και την ίδια την κοινωνική μας συνοχή, δίνει τον καθημερινό δικό της σκληρό και άνισο αγώνα για επιβίωση και ανάπτυξη.

Θα περίμενε κανείς, ότι ο ρόλος της πολιτείας στη βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των ελεύθερων επαγγελματιών που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας, θα ήταν καθοριστικός στη διόρθωση μιας σειράς προβλημάτων, τα οποία πλήττουν άμεσα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του τόπου μας, κοστίζουν σε συμπολίτες μας χιλιάδες θέσεις εργασίας και δημιουργούν στην περιοχή μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Προβλήματα των οποίων οι λύσεις δεν σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την υφιστάμενη οικονομική κρίση αλλά άπτονται άμεσα και της αναποτελεσματικότητας συγκεκριμένων κυβερνητικών αποφάσεων.

Η προτεινόμενη από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, νομοθετική ρύθμιση που προωθεί σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα ενυπόθηκα τραπεζικά, στεγαστικά και καταναλωτικά για μισθωτούς, συνταξιούχους και ειδικές ομάδες φορολογουμένων. Όμως εντελώς προκλητικά δεν λαμβάνει την παραμικρή μέριμνα για το μεγάλο ποσοστό δανειοληπτών που στηρίζουν καθημερινά με το μόχθο τους την πραγματική οικονομία του τόπου και της χώρας, τους ελεύθερους επαγγελματίες όλων των κλάδων, εμπόρους και επιχειρηματίες οι οποίοι αποκλείονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση και δεν έχουν το δικαίωμα να προβούν σε ευνοϊκή ρύθμιση της καταβολής των δόσεων τους προς τις τράπεζες.

Οι συμπολίτες μας που πήραν δάνεια για να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους για να προμηθευτούν εμπορεύματα και να δημιουργήσουν υπεραξία ανάπτυξης στον τόπο, μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση του τζίρου στην τοπική αγορά, εξ’ αιτίας της αναπτυξιοκτόνου αυτής επιχειρούμενης νομοθετικής ρύθμισης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης, βρίσκονται ένα βήμα πριν τα λουκέτα που θα σηματοδοτήσουν και τον αφανισμό της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες  σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, έχουν άμεση ανάγκη από την προώθηση ενός οικονομικού σχεδίου που θα αξιοποιήσει τις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικότητες και τις ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας και όχι τα συμφέροντα των δανειστών μας. Διότι η συνεχώς αυξανόμενη κρίση και βαθειά ύφεση λόγω των αυξανόμενων μέτρων και του εκρηκτικού κύματος ανεργίας τείνει να κάνει το εισόδημα τους μηδενικό και να εξανεμίσει εντελώς τη δυνατότητα τους να αποπληρώσουν τα δάνεια τους είτε είναι στεγαστικά είτε επαγγελματικά.

Η θεσμοθέτηση της υπερχρεωμένης επιχείρησης στα πρότυπα του ισχύοντος νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η αναστολή πλειστηριασμών μοναδικής επαγγελματικής στέγης, το μέγιστο ποσό συνολικών δόσεων που δεν θα υπερβαίνει το 30% των κερδών μιας επιχείρησης αλλά και η συνολική ρύθμιση για κάθε τύπο επιχειρηματικού δανείου, είναι μόνο λίγες από τις προτάσεις, που θα βάλουν φρένο στον κατήφορο του κύκλο εργασιών, στην επιδείνωση της κερδοφορίας αλλά και στη συρρίκνωση της κεφαλαιουχικής βάσης του εμπορίου.

Η στενή, ειλικρινής, εποικοδομητική και διεκδικητική συνεργασία όλων των πολιτικών και κοινωνικών φορέων της Αχαΐας μπορεί να πετύχει την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων, που αποτελούν τροχοπέδη στον κοινό μας στόχο για μια Αχαΐα της οικονομικής ανάπτυξης, της αλληλεγγύης και της ελπίδας.