Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού στην Αχαΐα

Την ώρα που η Πάτρα και ολόκληρη η Αχαΐα , δίνει την πιο κρίσιμη μάχη για έξοδο από την κρίση και τη δημιουργία όρων ανάταξης και ανάπτυξης στην τοπική και περιφερειακή οικονομία, κοινή είναι η διαπίστωση ότι ο ιατρικός τουρισμός είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας ο οποίος έχει επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των χωρών που τον έχουν εντάξει στην εθνική τους πολιτική.

Η προσέλευση τουριστών-ασθενών για ιατρικούς λόγους διαμορφώνει εθνικές πολιτικές σε πολλά μέρη του πλανήτη μας ενώ τα κράτη που έχουν ενταχθεί στην επίσημη ανάπτυξη αυτής της μορφής τουρισμού ανέρχονται στα 106.

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις χώρες παρ’ ότι έχει όλες τις προοπτικές να αναπτύξει τον ιατρικό τουρισμό μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων πολιτικών. Η έλλειψη ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης σε αυτό το τομέα καθώς και η απουσία κρατικού φορέα που θα εργασθεί για την ενίσχυση του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος δεν βοηθά στις προσπάθειες και στις προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στη χώρα μας. ( μελέτη που ανατέθηκε από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος και εκπονήθηκε από το ΙΚΠΙ το Νοέμβριο του 2012  και  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τοπικά πιλοτικά προγράμματα σε έξι γεωγραφικές περιοχές: Λασίθι, Ρόδος, Σαντορίνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία).

Παρατηρούμε  ότι εκκωφαντικά απουσιάζει η Πάτρα. Αυτό επικαιροποιεί σήμερα την ανάγκη να κατατεθούν ρεαλιστικές προτάσεις, ικανές να επιφέρουν πολλαπλασιαστικά μακροχρόνια οφέλη και να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης στο τόπο μας.

Με τη παραδοχή ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και ότι εν μέσω κρίσης ο ιατρικός τουρισμός είναι ένας κινητήριος μοχλός της οικονομίας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της εξωστρέφειας στο τόπο, εκτιμώ ότι είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να καταστεί η Αχαΐα, ένας ανταγωνιστικός ιατρικός προορισμός για ταξιδιώτες υγείας.

Είναι γνωστό ότι ο τουρισμός Υγείας, σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς-επισκέπτες που έχουν ανάγκη χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων εξειδικευμένων μορφών θεραπείας και ταυτόχρονα τουριστικών υπηρεσιών σε ασθενείς-επισκέπτες, στους οποίους παρέχεται ιατρική φροντίδα σε μονάδες ή Κέντρα αποκατάστασης, αποθεραπείας και ανάρρωσης, αποτελεί μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες τουριστικές υπηρεσίες.

Σε μια εποχή που η ίδια η υγεία νοσεί από τις λάθος πολιτικές επιλογές και από τον ανύπαρκτο καθημερινό έλεγχο στο σύστημα υγείας, η ύπαρξη εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο έχει την ικανότητα να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα δημόσια Νοσοκομεία και τα Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα της Αχαΐας, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η περιοχή μας, αποτελεί έναν ποιοτικό, θεματικό, τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του έτους -εφόσον αναληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες- μπορούν να καταστήσουν την Αχαΐα ως την ιδανική επιλογή για τους ασθενείς-επισκέπτες, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, συνδυάζοντας την παροχή υπηρεσιών σε τουρίστες που αναζητούν υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες αλλά και σύγχρονες ανταγωνιστικές τουριστικές υπηρεσίες από τους καταξιωμένους τουριστικούς επαγγελματίες της περιοχής, μπορούμε να πετύχουμε την περαιτέρω ανάπτυξη και θεματικοποίηση του πλούσιου τουριστικού προϊόντος.

Πολύτιμος αρωγός προς αυτή την κατεύθυνση θα σταθεί και η συμβολή του άρτιου επιστημονικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο μέσα από την έρευνα και τη γνώση που διαρκώς προάγει, προσδίδει στην περιοχή ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αιχμής.

Στην Αχαΐα, με την έντονη εναλλαγή του φυσικού περιβάλλοντός, την πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και το ήπιο κλίμα, υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, που εγγυώνται τη δημιουργία ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου, κερδοφόρου κλάδου, με δυνατότητες για σημαντικά μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, όπως είναι ο Ιατρικός Τουρισμός.

Η άμεση δρομολόγηση στοχευμένων δράσεων και η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των αναγκαίων υποδομών, μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων Κοινοτικών Κονδυλίων, προϋποθέτει τη συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, της Υγείας και του Τουρισμού, προς την κατεύθυνση αξιοποίησης της συγκεκριμένης πρότασης, που είμαι σίγουρη, ότι σύντομα θα οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα με την προϋπόθεση όμως:ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση και όχι περικοπές στη υγεία.