Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Χαιρετισμός στην Οικολογική Εκδήλωση με θέμα: "Κλιματική Αλλαγή και Πατραϊκός Κόλπος"

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της σημερινής Εκδήλωσης για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να παραστώ και να χαιρετίσω τις εργασίες της.

Αισθάνομαι επίσης την υποχρέωση να τους συγχαρώ για την αξιέπαινη πρωτοβουλία και για την άρτια οργάνωση της.

Δεν θα διαφωνήσει κανείς, ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη απειλή για το περιβάλλον σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Σήμερα, βιώνουμε όλοι μας τις πρώτες σοβαρές αρνητικές συνέπειες αυτού του φαινομένου, καθώς καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες παρατεταμένων περιόδων ανομβρίας, υπερβολικά αυξημένων θερμοκρασιών αλλά και καταστροφής σπανίων οικοσυστημάτων.

Απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει άμεσα να παρθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, που θα εξασφαλίσουν τη μείωση των εκπομπών κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα που συμβάλει στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου και κατ’ επέκταση στην κλιματική αλλαγή.

Η πατρίδα μας δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, απέτυχε να συμβάλλει στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και είχε πενιχρές επιδόσεις τόσο στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών.

Η σημερινή πολιτική ηγεσία του τόπου, μέσα από την ψήφιση του «πράσινου» νομοσχεδίου επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλει στην ενίσχυση των καθαρών πηγών ενέργειας, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσει μία νέα αγορά εργασίας και θα δώσει στη χώρα μας μία νέα αναπτυξιακή προοπτική, καθώς θα ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Μέσα από τέτοιες δράσεις, είναι δεδομένο, ότι ενδυναμώνεται πολύπλευρα η «πράσινη» ανάπτυξη, ενώ η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, στην ουσία παρέχει μια πραγματική ευκαιρία για συνολικές και συλλογικές προσπάθειες όχι μονάχα στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και στις άλλες μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για επίτευξη ασφαλούς ενεργειακής παροχής και αντιμετώπισης της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που μαστίζει σήμερα τον τόπο.

Ο Πατραϊκός κόλπος είναι ένα μοναδικό και ιδιαίτερο οικοσύστημα, που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό φυσικό πλούτο και ομορφιά και με δεδομένο ότι παρουσιάζει χαμηλούς ρυθμούς ανανέωσης των υδάτων του, αποτελεί μια σχεδόν κλειστή ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή.

Η μεγάλη ανθρωπογενή δραστηριότητα που συμβαίνει στον τόπο μας, όπως είναι η ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης, η μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη, τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και η υπεραλίευση, τον επηρεάζουν άμεσα και καταλυτικά και δεν αποκλείεται να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο σπάνιο φυσικό του πλούτο.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό, πως το πρόβλημα της ρύπανσης του Πατραϊκού Κόλπου, δεν έχει να κάνει απλά με την αισθητική της πόλης αλλά κυρίαρχα με τη βιωσιμότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος και τη δημόσια υγεία.

Ανά τακτά διαστήματα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα μελετών που διενεργούν ομάδες καταξιωμένων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και επιστημονικών φορέων της περιοχής, μέσα από τις οποίες επισημαίνεται ο κίνδυνος να μετατραπεί ο βυθός της θάλασσας στον Πατραϊκό σε μια απέραντη χωματερή, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης απόρριψης των απορριμμάτων τόσο από τα αστικά κέντρα της περιοχής όσο και από τους χείμαρρους, τα ποτάμια αλλά και τα πλοία.

Όπως αρκετά συχνά τονίζουν οι επιστήμονες, το πρόβλημα των στερεών απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, απασχολεί όλο και εντονότερα τα τελευταία χρόνια τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς οι επιπτώσεις τόσο στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα όσο και στο περιβάλλον, στην αλιεία, στη ναυσιπλοΐα και στον τουρισμό είναι πλέον μεγάλες.

Κι αυτό, γιατί τα απορρίμματα που συνήθως εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον έχουν «μακρά ζωή» παραμονής σε αυτό πριν αποσυντεθούν και έτσι μια αλόγιστη ενέργεια σήμερα κρατά σε ομηρία το θαλάσσιο περιβάλλον για δεκάδες ή ακόμη και για εκατοντάδες χρόνια.

Απαιτείται λοιπόν να ληφθούν και να εφαρμοστούν άμεσα συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα φαινόμενα έντονης ρύπανσης του Πατραϊκού Κόλπου και κατ’ επέκταση και των γύρω περιοχών.

Εφόσον έχουν χαρτογραφηθεί οι βιομηχανικές πηγές ρύπανσης του Κόλπου, καλό θα είναι να ελέγχονται τακτικά οι ρυπογόνες επιχειρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των λυμάτων τους, ενώ θα πρέπει να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, ώστε να μην παρατηρείται πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε συναρμόδιες υπηρεσίες που μπορεί να οδηγήσει στην αναποτελεσματικότητα αναφορικά με την προστασία του κόλπου.

Καλό θα ήταν να υλοποιηθεί η εγκατάσταση συστήματος προειδοποίησης ρύπανσης στο Πατραϊκό Κόλπο, ενώ απαιτείται να καταρτιστεί πρόγραμμα παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων υδάτων συνοδευόμενο από αντίστοιχες περιβαλλοντικές και οικονομικές μελέτες, όπως επιβάλλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρίες και Κύριοι,

Η συνεχιζόμενη ρύπανση του Πατραϊκού Κόλπου, όσο και αν αντιμετωπίστηκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς, καθημερινά μας αναδεικνύει με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο, το περιβαλλοντικό έγκλημα που συμβαίνει στην περιοχή μας και την ευθύνη που έχουμε όλοι μας απέναντι στην επίλυσή του.

Έρχεται να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης ετοιμότητας και εγρήγορσης από όλους μας και την αναγκαιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων προστασίας του οικοσυστήματος της περιοχής.

Μέτρων προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης των ελέγχων στα εργοστάσια και τις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής, της ενεργητικότερης δράσης του Λιμενικού Σώματος, της πληρέστερης λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών και των επαρκέστερων ελέγχων των εισροών στον Κόλπο.

Μέτρων για να ευδοκιμήσει και πάλι ο αλιευτικός κλάδος της περιοχής μας, καθώς οι πλούσιοι αλιευτικοί πόροι του Πατραϊκού Κόλπου, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη στήριξη της αγροτικής και περιφερειακής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής.

Κυρίες και Κύριοι,

Με αυτές τις λίγες σκέψεις, χαιρετίζω τη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα Εκδήλωση, εύχομαι καλή επιτυχία στις Εργασίες της και με ενδιαφέρον θα περιμένω να ακούσω τις Εισηγήσεις από τους αρμόδιους επιστήμονες.