Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Καμιά απολύτως μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας

Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία της Θεσπρωτίας για το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή της Σαγιάδας η Περιφέρεια Ηπείρου ξεκαθαρίζει τα εξής:

  • Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα δεν έχει υπογράψει καμιά διοικητική πράξη μετεγκατάστασης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο Νομό Θεσπρωτίας και δη στην περιοχή της Σαγιάδας.
  • Υπάρχουν αιτήματα ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία μας ( Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης) βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης και αναμένει σχετικές προτάσεις από του αρμόδιους τοπικούς φορείς.
  • Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Π.Π.Ε.) δεν αποτελεί ποτέ δεσμευτικό στοιχείο για την υπογραφή διοικητικής πράξης μετεγκατάστασης μιας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς ακολουθούν πριν την υπογραφή και άλλα στάδια όπως αυτό της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)