Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Κατανομή πιστώσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

 

Πιστώσεις ύψους 2.037.534ευρώ κατένειμε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις τέσσερις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Ηπείρου για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννη Ραγκούση, που υπεγράφη στις 14/10/10 κατανεμήθηκαν για το μήνα Οκτώβριο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2010, προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Ηπείρου τα ακόλουθα ποσά:

 • Για κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους:
  • Στη Ν.Α. Άρτας 151.739ευρώ.
  • Στη Ν.Α. Θεσπρωτίας 177.053ευρώ.
  • Στη Ν.Α. Ιωαννίνων 375.219ευρώ.
  • Στη Ν.Α. Πρέβεζας 109.642ευρώ.

                                           ΣΥΝΟΛΟ: 813.653ΕΥΡΩ

 

 •  Για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους:
  • Στη Ν.Α. Άρτας 101.122ευρώ.
  • Στη Ν.Α. Θεσπρωτίας 82.035ευρώ.
  • Στη Ν.Α. Ιωαννίνων 218.630ευρώ.
  • Στη Ν.Α. Πρέβεζας 84.231ευρώ.

                                           ΣΥΝΟΛΟ: 486.Ο18ΕΥΡΩ

 •  Για κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους:
  • Στη Ν.Α. Άρτας 173.500ευρώ.
  • Στη Ν.Α. Θεσπρωτίας 154.454ευρώ.
  • Στη Ν.Α. Ιωαννίνων 274.501ευρώ.
  • Στη Ν.Α. Πρέβεζας 135.408ευρώ.

                                           ΣΥΝΟΛΟ: 737.863ΕΥΡΩ