Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Πιστώσεις προς τις Ν.Α. για τη μεταφορά μαθητών

Με το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ περίπου, χρηματοδοτούνται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Ηπείρου προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες για τη μεταφορά των μαθητών. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες η Περιφέρεια εξασφάλισε το συγκεκριμένο ποσό για να πληρωθούν οι οφειλές προς τους μεταφορείς των μαθητών (ΚΤΕΛ, Ταξί και ιδιώτες).

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστατο ποσό των 3.258.300,00 ευρω κατανεμήθηκε προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ως εξής:
  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων 692.500,00ευρώ.
  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας 778.700,00ευρώ.
  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας 1.091.100,00ευρώ.
  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας 696.000,00ευρώ.