Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

4.000 ευρώ από την Περιφέρεια για τους Σχολικούς Αγώνες

Η Περιφέρεια Ηπείρου ανταποκρινόμενη στο αίτημα  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κάλυψε με το ποσό των 4.000 ευρώ περίπου τη δαπάνη για συμμετοχή μαθητών σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες.

Με το ποσό αυτό η Περιφέρεια συνέδραμε στο να εξασφαλισθούν οι πιστώσεις που υπολείπονταν για την ολοκλήρωση των αγώνων καθώς κάλυψε τις δαπάνες για τη μεταφορά, τη διαμονή και τη διατροφή των μαθητών-αθλητών.

«Στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε πρέπει όλοι να συνδράμουμε ώστε οι νέοι μας να αγωνίζονται για τα ιδανικά και τους στόχους που βάζουν στη ζωή τους, απρόσκοπτα. Ο αθλητισμός προάγει ιδεώδη και ιδανικά που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους μας να βγαίνουν πιο δυνατοί στο στίβο της ζωής και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαζόμαστε όλοι» τονίζει η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα σε γραπτή δήλωσή της, μετά την έγκριση της συγκεκριμένης πίστωσης.