Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Φωτογραφικό υλικό Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από ομιλίες - πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα.