Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

θέσεις ευθύνης σε περισσότερες γυναίκες;

Αριθμός Ψήφων:
10

Πρώτη ψήφος:
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011 08:28

Τελευταία Ψήφος:
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015 22:02

θέσεις ευθύνης σε περισσότερες γυναίκες;

Hits Percent Graph
Ναι
8 80%
Όχι
2 20%