Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Σύνδεσμοι

Βουλή των Ελλήνων: www.hellenicparliament.gr

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: http://www.europarl.europa.eu/el/headlines

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://ec.europa.eu/index_el.htm

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: http://www.apd-depin.gov.gr

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: http://www.pde.gov.gr

Περιφερειακή ενότητα Αχαϊας: